Webcam KNRM Station Meer informatie Webcam KNRM Station


Webcam Bad Egmond Meer informatie Webcam Bad Egmond


Webcam Bad Egmond Meer informatie Webcam Bad Egmond


Bezoek onze andere website:

Webcam KNRM

Webcam Bad Egmond

Vakantiewoning Gouda

Webcam ZilvermeeuwBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

-°C 17,0°C Wind from SS@22,3 km/h - 1023,7hPa +0,6hPa 0,3ft 20km

15,6°C 16,8°C Wind from SS@27,7 km/h - 1022,7hPa +0,4hPa 1,0ft 50km

15,2°C 16,0°C Wind from SS@24,1 km/h - 1021,1hPa -0,8hPa 3,9ft 50km

14,6°C - Wind from SSESSE@22,3 km/h - 1020,0hPa +0,5hPa - 20km

12,5°C - Wind from SSESSE@18,4 km/h - 1021,0hPa +0,2hPa - 50km

15,3°C - Wind from SS@14,8 km/h - 1023,4hPa +0,5hPa 1,3ft 20km

14,8°C - Wind from SS@14,8 km/h - 1022,4hPa +0,6hPa 1,6ft 20km

12,9°C - Wind from SSESSE@29,5 km/h - 1021,0hPa +0,3hPa 4,9ft 50km

12,8°C - Wind from SSESSE@22,3 km/h - -hPa - 5,6ft -

13,0°C - Wind from SESE@27,7 km/h - 1021,5hPa +0,2hPa 5,9ft 20km

12,3°C - Wind from SSESSE@27,7 km/h - 1020,3hPa +0,0hPa 5,2ft 20km

-°C - Wind from SSESSE@31,7 km/h - 1021,2hPa +0,1hPa - 20km

14,8°C 14,4°C Wind from SS@37,1 km/h - 1017,1hPa -1,0hPa 6,2ft 20km

13,5°C - Wind from SSESSE@42,5 km/h - 1019,0hPa +0,3hPa - -

12,7°C 11,8°C Wind from SSESSE@35,3 km/h - 1012,9hPa - 6,9ft -

14,5°C 13,7°C Wind from SSESSE@59,4 km/h - 993,7hPa - - -

13,1°C 13,0°C Wind from SSESSE@51,8 km/h - 1000,0hPa -3,6hPa 10,5ft -

Sandettie Lightship at 08:00: Water: 17,0°C, Wind: S@22,3km/h, Baro: 1023,7hPa (+0,6), Waves: 0,3ft Greenwich Lightship at 08:00: Air:. 15,6°C, Water: 16,8°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 1022,7hPa (+0,4), Waves: 1,0ft Channel Lightship at 08:00: Air:. 15,2°C, Water: 16,0°C, Wind: S@24,1km/h, Baro: 1021,1hPa (-0,8), Waves: 3,9ft Anasuria AWS at 08:00: Air:. 14,6°C, Wind: SSE@22,3km/h, Baro: 1020,0hPa (+0,5), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 15,3°C, Wind: S@14,8km/h, Baro: 1023,4hPa (+0,5), Waves: 1,3ft Clipper AWS at 08:00: Air:. 14,8°C, Wind: S@14,8km/h, Baro: 1022,4hPa (+0,6), Waves: 1,6ft Beryl A AWS at 08:00: Air:. 12,9°C, Wind: SSE@29,5km/h, Baro: 1021,0hPa (+0,3), Waves: 4,9ft Brent North Sea at 08:00: Air:. 13,0°C, Wind: SE@27,7km/h, Baro: 1021,5hPa (+0,2), Waves: 5,9ft North Sea at 08:00: Air:. 12,3°C, Wind: SSE@27,7km/h, Baro: 1020,3hPa (+0,0), Waves: 5,2ft North Sea at 08:00: Wind: SSE@31,7km/h, Baro: 1021,2hPa (+0,1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 08:00: Air:. 14,8°C, Water: 14,4°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 1017,1hPa (-1,0), Waves: 6,2ft North Sea at 08:00: Air:. 13,5°C, Wind: SSE@42,5km/h, Baro: 1019,0hPa (+0,3), No recent reports. K7 Buoy at 08:00: Air:. 12,7°C, Water: 11,8°C, Wind: SSE@35,3km/h, Baro: 1012,9hPa, Waves: 6,9ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 08:00: Air:. 14,5°C, Water: 13,7°C, Wind: SSE@59,4km/h, Baro: 993,7hPa, K5 Buoy at 07:00: Air:. 13,1°C, Water: 13,0°C, Wind: SSE@51,8km/h, Baro: 1000,0hPa (-3,6), Waves: 10,5ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 08:00 - 17,0 S Wind from S 22,3 1023,7 +0,6 0,3 20
62305 Greenwich Lightship 08:00 15,6 16,8 S Wind from S 27,7 1022,7 +0,4 1,0 50
62103 Channel Lightship 08:00 15,2 16,0 S Wind from S 24,1 1021,1 -0,8 3,9 50
62164 Anasuria AWS 08:00 14,6 - SSE Wind from SSE 22,3 1020,0 +0,5 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 08:00 12,5 - SSE Wind from SSE 18,4 1021,0 +0,2 - 50
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 08:00 15,3 - S Wind from S 14,8 1023,4 +0,5 1,3 20
62144 Clipper AWS 08:00 14,8 - S Wind from S 14,8 1022,4 +0,6 1,6 20
63110 Beryl A AWS 08:00 12,9 - SSE Wind from SSE 29,5 1021,0 +0,3 4,9 50
63113 Brent "A" AWS 08:00 12,8 - SSE Wind from SSE 22,3 - - 5,6 -
63104 North Sea 08:00 13,0 - SE Wind from SE 27,7 1021,5 +0,2 5,9 20
63112 North Sea 08:00 12,3 - SSE Wind from SSE 27,7 1020,3 +0,0 5,2 20
63117 North Sea 08:00 - - SSE Wind from SSE 31,7 1021,2 +0,1 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 08:00 14,8 14,4 S Wind from S 37,1 1017,1 -1,0 6,2 20
62114 North Sea 08:00 13,5 - SSE Wind from SSE 42,5 1019,0 +0,3 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 08:00 12,7 11,8 SSE Wind from SSE 35,3 1012,9 - 6,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 08:00 14,5 13,7 SSE Wind from SSE 59,4 993,7 - - -
64045 K5 Buoy 07:00 13,1 13,0 SSE Wind from SSE 51,8 1000,0 -3,6 10,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
MINIX NEO Z83-4 Fanless Mini PC

Webleverancier
one.com

Davis VP2

Cumulus

MINIX NEO Z83-4 Fanless Mini PC

one.com