• Promoot deze pagina bij uw Facebook vrienden, en deel m op uw tijdlijn.   Delen!!!!
  Klik op deze link om de camera te bezoeken

   Webcam vuurtoren van speijk egmond aan zee

  JCJ van Speijk Egmond aan Zee

  Het Argus systeem geeft met 5 videocamera’s elk uur informatie over de kustzone in een gedetailleerd bovenaanzicht.
  Hiermee kan de hoogwaterlijn, de mui-locaties en de strandbreedte worden vastgesteld.
  Tevens kan uit de informatie de bodemdiepte worden bepaald en kunnen de zandsuppleties en de natuurlijke banken worden gevolgd.
  Argus is een project van Rijkswaterstaat, WLIDelft hydraulics, Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delften staat op 3 plaatsen voor de Nederlands kust.

  Informatie over Vuurtoren Jan van Speijk
  Vuurtorens spreken tot de verbeelding en overal ter wereld zijn plaatsen met een vuurtoren een beetje bijzonder. De Egmonders, en velen met hen, houden intens van ‘hun’ toren die het aanzien van het dorp bepaalt. In vele huizen van Egmonders, hier of elders, hangt ‘de toren’ aan de muur. Het licht van de ‘Jan van Speyk’ is op 37 meter boven de zeespiegel en de lichtkarakteristiek die in de handboeken voor de scheepvaart staat, is vijf seconden aan en vijf seconden uit. Het is misschien wel het meest gefotografeerde en geschilderde bouwwerk uit de wijde omgeving. In vroeger jaren heeft de toren verschillende gedaantes gehad en daar zijn heel wat afbeeldingen van. Op alle uren van de dag en bij elke weersomstandigheid steekt de fraaie witte toren op een andere wijze af tegen de hemel. Bij schemer en donker valt het schijnsel van de trouwe wachter over het dorp.

  Monument
  De Noordertoren is gebouwd in 1834/1835, tegelijk met de Zuidertoren die in 1915 is afgebroken. In 1841 gaf koning Willem I de opdracht om van de Noordertoren een monument te maken voor luitenant ter zee J.C.J. van Speyk. Op 5 februari 1831 dreigde zijn kanonneerboot in handen van de Belgen te vallen in de haven van Antwerpen. De jeugdige luitenant van Speyk weet dan niets beters te doen dan om de lont in het kruitvat te werpen, met alle gevolgen van dien. Volgens de overlevering roept hij daarbij: “Dan liever de lucht in!” Architect J.D. Zocher heeft het monument ontworpen: een natuurstenen ‘basement’ en een versiering met lauwertakken. De ‘Jan van Speyk’ is daardoor een heel bijzondere vuurtoren, een rijksmonument, in beheer bij het loodswezen.

  Vuurtorenwachters
  Het zware beroep van bakenstoker, lichtwachter, kustwachter of vuurtorenwachter is in Egmond aan Zee eeuwen lang uitgeoefend. Oorspronkelijk moeten zij ’s nachts hoog op ‘vierboeten’ de vuren brandend houden om terugkerende vissers de weg te wijzen. Daar komt veel gesjouw met hout en later steenkool aan te pas. In 1835 hebben de nieuwe vuurtorens een lenzensysteem en de lamp brandt op olie, wat betekent dat een van de twee dienstdoende torenwachters voortdurend bezig is om de lenzen en de ramen vrij van roet te houden. Met de komst van de elektriciteit in 1922, wordt de toren aangepast en ook vervangt men de rechthoekige ramen door ronde. Vanaf 1949 zit de kustwacht in een huisje op het vuurtorenduin. Bij donker en bij storm ook overdag, zit de man op zijn post en moet wakker zien te blijven terwijl er maar zelden iets gebeurt.

  Onbemand
  In 1968 wordt de vuurtoren spectaculair verbouwd en uitgebreid met een wachtlokaal met schuinstaande ramen. Het huisje op het duin verliest zijn functie. De lichtwachter gaat voortaan weer de 137 treden op. Totdat in 1984 de overheid dat niet langer nodig vindt vanwege de apparatuur die op schepen aanwezig is. Men stelt nog wel een beheerder aan tot 1990 en dan is de toren alleen nog een baken. Niet iedereen is het daarmee eens, want op zee kan van alles gebeuren ook met kleinere scheepjes. De vuurtoren is nu alleen nog bemand bij reddingacties en oefeningen van de reddingboot. Sinds 1834 zijn er 10 vuurtorenwachters geweest en enkele tientallen hulpvuurtorenwachters. De laatste echte vuurtorenwachter was Jaap de Jong.

   

  Specificaties Vuurtoren Egmond 

  Algemeen

  Nummer

  B 0842 (1476)

  Benaming

  J.C.J. van Speijk

  Positie

  52°37.139' N 4°37.303' E

  Land

  Nederland

  Provincie

  Noord-Holland

  Regio

  Noordzee

  Licht

  Lichtkarakter

  Iso WR 10s

  Lichtkleur

  Wit en Rood

  Lichtsterkte

  Wit

  45 000 cd

  Rood

  11 000 cd

  Zichtbaarheid

  Wit

  18 ZM

  Rood

  14 ZM

  Lichthoogte

  37 m

  Optiek

  Vast optiek

  Optiekgrootte

  3e grootte

  Lichtbron

  Halogeen, 120V 1000W

  Ontstoken

  30.09.1834

  Geëlectrificeerd

  1922

  Geautomatiseerd

  Constructie

  Type

  Toren

  Bouwjaar

  1833-1834

  Ontwerper

  J. Valk

  Bouwer

  J.G. Pallada, Vreeswijk

  Materiaal

  Baksteen

  Torenkleur

  Wit

  Grondvorm

  Rond

  Torenhoogte

  28.0 m

  Verdiepingen

  6

  Treden

  137

  Overig

  Monument

  Ja

  Bemand

  Nee

  Radar

  Nee

  Zonnepanelen

  Nee

  Bijzonderheden

  De toren werd gebouwd samen met een tweede toren op een duin in het dorp, het Torensduin. Die tweede toren, de zuidertoren, is in 1891 gedoofd en in 1915 afgebroken, maar het duin bestaat nog steeds en is te beklimmen.

  Deze toren werd in 1838 uitgekozen als J.C.J van Speijkmonument, ter nagedachtenis aan de Luitenant-er-Zee, die liever de lucht in vloog dan zijn schip over te geven aan de vijand, de Belgen. Hij stak de voorraad kruit aan boord aan op 5 februari 1831. Behalve Van Speijk, vonden ook 25 andere bemanningsleden en een aantal Belgen de dood bij de ontploffing.

  Oorspronkelijk was het de bedoeling een geheel nieuwe toren te bouwen als monument voor Van Speijk, maar het uit vrijwillige gaven bestaande bedrag van 48 000 gulden was niet toereikend. Daarom werd besloten een al bestaande toren te verbouwen tot monument.

  Het monument is ontworpen door J.D. Zocher en gebouwd door J. Bos. Het gebruikte materiaal is natuursteen.

  1967

  Monumentstatus

  1967

  Bouw wachtlokaal naar ontwerp van F. de Ruyter

  1936

  Lichtkarakter wordt Iso 10s

  1922

  Balustrade in beton gegoten, lichthuis vernieuwd

  1922

  Elektrificatie